ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 4:30-7:30μ.μ. ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ  Η ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ