ΕΒΔΟΜΑΔΑ 27-6 ΕΩΣ 3-7-2011

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΟΡΘΡΟΣ 7:00π.μ.  ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 7:00μ.μ.

Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ       29-6 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ       30-6 ΑΓΙΩΝ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  

1-7  ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ             2-7 ΑΓ. ΕΣΘΗΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ( ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ )