ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ'

 ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ " ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ"' ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΥΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ 12 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ  ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΛΥΚΕΙΟΥ  ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ  ΤΡΟΦΕΙΩΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΙΟ ΤΟΥ

Ι. ΝΑΟΥ ΜΑΣ