ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟ Ε.Φ.Τ. ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΤΡΟΦΙΜΑ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ

ΑΝΑΓΚΗ. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ  ΤΡΟΦΙΜΑ  ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ( ΓΑΛΑ, ΟΣΠΡΙΑ , ΕΙΔΗ  ΠΡΩΤΗΣ

ΑΝΑΓΚΗΣ, ΚΡΕΑΣ , ΨΑΡΙΑ Κ.Τ.Λ.)