ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 11-12-2011

 

Ι.  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ  ΑΘΗΝΩΝ
Η ‘’ΜΑΡΤΥΡΙΑ’’ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ  ΤΗΛ.210-9928744, 9965063     www.agiamavra.gr             
11\12\2011   Tεύχος 77 ¨Ετος 3ο
 
 
 
 
 
 
 
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
                                             Ιερώνυμος Β‘
                                                                               Νοέμβριος 2011
 
Αγαπητοί μου αδελφοί,
Έδω καί πολλές δεκαετίες, τίς παραμονές τών
Χριστουγέννων πραγματοποιείται ό Έρανος  τής
Αγάπης μέ σκοπό τήν ενίσχυση του φιλανθρωπικού
 έργου τής Εκκλησίας.Φέτος στήν Ιερά Αρχιεπισκοπή
Αθηνών προβληματιστήκαμε πολύ.Πώς νά
χτυπήσουμε τίς πόρτες στά σπίτια τών ανθρώπων
πού έχουν πληγεί οί ίδιοι από τήν οικονομική κρίση
 καί νά ζητήσουμε τή συνδρομή τους;Σέ μιά στιγμή
 πού οί αποδοχές μειώνονται, οί εισφορές αυξάνουν
καί πολλοί άνθρωποι μένουν χωρίς εργασία, σέ
ποιους ενορίτες θά απευθυνθούν οί εθελοντές τού
Εράνου τής Αγάπης - ζητώντας τή στήριξη του
φιλανθρωπικού έργου, Γνωρίζουμε επίσης τήν
παραπληροφόρηση πού υπάρχει γιά τήν «αμύθητη
 εκκλησιαστική περιουσία» καί τά όσα λέγονται γιά
τόν «πακτωλό χρημάτων» πού διαθέτει ή Εκκλησία.
 Πολλοί αδελφοί μας επηρεάζονται από αυτή τήν
ανεύθυνη ενημέρωση.  
Από τήν άλλη σκεφθήκαμε: μέσα σ" αυτές τίς
συνθήκες,είναι δυνατόν νά ανασταλεί τό
φιλανθρωπικό έργο; Πώς θά ανταποκριθούμε στά
αιτήματα τών συνανθρώπων μας, στήν ανάγκη τους
γιά ένα πιάτο φαγητό, γιά ένα χρημαπκό βοήθημα, για
 ρούχα: Πώς θά συνεχίσουμε καί θά επαυξήσουμε το
 προνοιακό μας έργο; Τή λειτουργία τών
Βρεφονηπιακών Σταθμών, τών Στεγών Γερόντων,των
 ιδρυμάτων «Δάμαρις» καί «Μ. Κόκκορη» γιά παιδιά
μέ νοητική στέρηση; Πώς θά προχωρήσουμε στή
δημιουργία καί λειτουργία τών νέων ιδρυμάτων πού
 ξεκινήσαμε (τή Στέγη για άσθενεϊς μέ Alzheimer, τό
κέντρο απεξάρτησης, τή νέα στέγη κατάκοιτων
γερόντων, τό Βρεφονηπιακό Σταθμό γιά παιδιά μέ
αυτισμό κ.ά.), τώρα μάλιστα πού οί άνθρωποι γιά
τούς οποίους δημιουργούνται αυτά τά ιδρύματα
κινδυνεύουν νά μείνουν στό κοινωνικό περιθώριο;
Πώς θά ανταποκριθούν οί ενορίες μας στίς καθημερι-
νές ανάγκες τών ενοριτών τους πού χτυπούν τήν
πόρτα τής Εκκλησίας, ζητώντας μιά ανακούφιση στο
 οικονομικό τους αδιέξοδο;
Ή Εκκλησία μέσα σ" αυτές τίς συνθήκες δέν
αναστέλλει, αλλά εντείνει τό φιλανθρωπικό της έργο.
Καλεί δλους μας νά αναπτύξουμε αισθήματα
αλληλεγγύης καί αλληλοβοήθειας. Ό καθένας μας νά
σκεφθεί αυτούς πού έχουν περισσότερη ανάγκη. Ή
κρίση νά γίνει αφορμή νά ανοίξουμε τίς καρδιές μας.
 Ή Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών μέ εμπιστοσύνη στήν
πρόνοια καί τήν αγάπη τού Θεού,προχωρεί.Μάς καλεί
νά καλλιεργήσουμε τήν ανθρωπιά. Νά πλημμυρίσει ή
 κοινωνία μας από αγάπη. Γιά νά γεμίσει ή ζωή μας
από τήν πληρότητα πού προσφέρει ή Γέννηση τού
Χριστού. Τό εύχομαι σε όλους  με   την   καρδία μου.

        
Εως και την παραμονή των Χριστουγέννων
στις θ. λειτουργίες ψέλνουμε το παρακάτω κοντάκιο:
 
Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν προαιώνιον
Λόγον ἐν σπηλαίῳ ἔρχεται ἀποτεκεῖν
ἀπορρήτως. Χόρευε ἡ οἰκουμένη
ἀκουτισθεῖσα,δὸξασον μετὰ Ἀγγέλων καὶ
τῶν ποιμένων,βουληθέντα ἐποφθῆναι
παιδίον Νέον,τὸν πρὸ αἰώνων Θεὸν.
 
ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ,ΌΠΩΣ ΚΆΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ Η
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ  ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ (5.00μ.μ.)
 
Στην Έκθεση στο ισόγειο  μπορούμε να
προμηθευτούμε αρκετά βιβλία,όπως
τον βίο του Αγίου Σπυρίδωνος.
 
«Έσύ πού νηστεύεις από τis τροφές,γιατί μέ ύβρεολογίες
 κατατρώγεις τόν αδελφό σου; Διότι είναι  προτιμότερο νά
γεμίζει τήν κοιλιά σου μέ τροφές,παρά νά μολύνεσαι μέ τιs
ύβρεολογίες."Αν, λοιπόν, απέχεις άπό τis τροφές  καί
μολύνεσαι μέ τιs κακολογίες μοιάζεις μέ έκείνον πού
προσεύχεται λίγο καί βλασφημεί πολύ».
(Αγίου Ίσιδώρου του Πηλουσιώτου, )
 

 

 

Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου θα έρθουν οι Πατέρες για
Εξομολόγηση .
 
 
 
το Σάββατο στις 17 Δεκεμβρίου και ώρα 18.30 στον Ι. Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου θα πραγματοποιηθεί  μουσική εκδήλωση με επίκαιρους Χριστουγεννιάτικους υμνούς.