ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 13-11-2011

 

Ι.  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ  ΑΘΗΝΩΝ
Η ‘’ΜΑΡΤΥΡΙΑ’’ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ  ΤΗΛ.210-9928744, 9965063     www.agiamavra.gr             
13\11\2011   Tεύχος 73 ¨Ετος 3ο
Τι είναι Θεία Λειτουργία.
                                          (συνέχεια )
…. Τι κερδίζει λοιπόν εισερχόμενος στο Νοσοκομείον
αυτό, την Εκκλησία δηλαδή, ο πιστός; Την ζωήν! Τι
ζημιούται . Όταν δεν εισέρχεται; Ζημιούται, χάνει τον
αγιασμό, χάνει την ζωή του!Επίσης το Πανδοχείων δεν
διαθέτει μόνον φάρμακα προς ίασιν, αλλά διαθέτει και
τροφή κατάλληλο δια την συντήρησιν και την ανάπτυξιν
των εισερχομένων εις αυτό. και εάν φυσικά δεν τρέφεται
κανείς τακτικώς και όπως πρέπει ούτε να αναπτυχθή ούτε
 και να ζήση είναι ποτέ δυνατόν .Ό,τι λοιπόν συντελείται
και γίνεται εις το Νοσοκομείον, η το πανδοχείο, το
 αυτό γίνεται και συντελείται και στην Εκκλησία. και
στη αυτήν  εισερχόμεθα πληγωμένοι και τραυματισμένοι
από τον  πόλεμο με τον διάβολο από τον όποιον κάθε
τόσο  δεχόμεθα πληγάς και τραύματα. εισερχόμεθα
ασθενείς, έχοντες πάθη και κακίας, μεταβαίνομεν εις τον
πνευματικόν, δεχόμεθα τάς επεμβάσεις του, δεχόμεθα και
τα φάρμακα τα όποια μας παρέχει και ολίγον κατ' ολίγον
 και με την χάριν του Θεού θεραπευόμεθα αλλά και
αναπτυσσόμεθα πνευματικώς και θεούμεθα!Ή επέμβασης
 είναι ή εξομολόγησες των αμαρτημάτων, τα φάρμακα
είναι αι συμβουλαί και ο «κανόνας» . (νηστείαι, μετάνοιαι,
ελεημοσύναι και ότι άλλο κρίνει αναγκαίον προς τούτο ο
Πνευματικός ).
 

 

και εις την συνέχειαν τρεφόμεθα με τον αιώνιον «Άρτον»
 και γενικώς λαμβάνομεν την χάριν όλων των Μυστηρίων
της Εκκλησίας.
Ώστε καταλήγομεν εις το απλούν και ορθόν συμπέρασμα
ότι όχι μόνον ωφελούμεθα κάτι, ολιγότερο η περισσότερο,
αλλά δι' αυτής -της Εκκλησίας- σωζόμεθα, θεούμεθα,
γινόμεθα τέκνα του ουρανίου Πατρός και τέλος πολίται της
αιωνίου ζωής και Βασιλείας. Δεν είμεθα όμως ημείς εις
θέσιν να εννοήσωμεν και να καταλάβωμεν με τον μικρόν
 μας τον νουν το μέγεθος αυτό της ωφελείας και δι' αυτό
δεν δίδομεν και την πρέπουσα προσοχή και σημασία.
Συνεπώς, ζών ο πιστός εντός της Εκκλησίας και
γευόμενος όλα αυτά τα οποία ή αγάπη και ή θυσία του
Θεού μας χορηγεί, κερδίζει το πάν. και εις περίπτωσιν
αντιθέτου διαγωγής τότε ζημιούται όχι κάτι, αλλά χάνει το
πάν!Με όλα αυτά τα οποία ελέχθησαν έως εδώ
 καλύψαμεν έναν αρκετά μεγάλο κύκλο. Είδαμε Τι είναι
Εκκλησία, Τι είναι Ναός. Τι είναι Μυστήρια, Τι είναι
Άκολουθίαι,Τι είναι Θ. Λειτουργία,Τι ωφελούμεθα εξ αυτών
 και Τι ζημιούμεθα όταν μένωμεν μακράν αυτών.
 Ήσαν όλα αυτά λίαν απαραίτητα, προκειμένου να ιδωμεν
 και να γνωρίσωμεν την Εκκλησία και τα εν αύτη
τελούμενα. Όχι βεβαίως ότι έκλεισε το σοβαρό και μεγάλο
αυτό θέμα, κάθε άλλο' μάλλον τώρα ανοίγει. Όλα τα
θρησκευτικά, τα θεολογικά, τα μυστηριακά και εν γένει
 τα εκκλησιαστικά θέματα δεν κατανοούνται, δεν
μανθάνονται τελείως,ποτέ δεν τελειώνουν,δεν
κλείνουν ποτέ. Ή Εκκλησία, το Θεοσύστατον αυτό έργον
το επί της γης ιδρυθέν υπ' Αυτού του θυσιασθέντος δι'
Αυτην Ιδρυτού Ιησού, από της συστάσεως της έως
πέρατος των αιώνων, όσον δηλαδή υπάρχουν επί της γης
άνθρωποι και διάβολος, θα βάλεται, θα διώκεται, θα
πολεμείται από τον και τα μίσθαρνα όργανα του
 λυσσαλέος και έξοντωτικώς.
 

 

Ό πόλεμος εναντίον της Εκκλησίας ήρχισε δύναται τις να
ειπεί, προ της ιδρύσεως της. Ό πόλεμος αυτός ήρχισε με
την σταυρική θανάτωσιν του Ιδρυτού της. Άλλα και όταν
τελικώς ίδρύθη και συνεστήθη «επάγη» ή Εκκλησία δια
του Πνεύματος του Αγίου και του έργου των Αποστόλων,
 τότε άρχισε συστηματικός πόλεμος.και τους τρεις
περίπου πρώτους αιώνας επολεμήθη ή Εκκλησία μας ως
γνωστόν από τον διάβολον μέσω της ειδωλολατρίας. Ήτο
ή χρυσή και ευλογημένη εποχή. Εποχή κατά την οποίαν
επληρούτο,γέμιζε ο Παράδεισος με Αγίους,με
Μάρτυρας.Ήτο ή εποχή κατά την οποίαν εποτίσθη το
δένδρο της Πίστεως μας με ποταμούς αιμάτων  μαρτυρι-
κών. Ευδόκησε όμως ο Θεός και ετερματίσθη, σταμάτησε
κάποτε -επί Μ. Κωνσταντίνου-ο πόλεμος αυτός. και ναι
μεν ο πόλεμος αυτός σταμάτησε, ο διάβολος όμως δεν
σταμάτησε,ούτε και πρόκειται να σταματήση ποτέ το
έργον του. και συνεχίζει τον πόλεμο όχι πλέον έξωθεν
 αλλά εσωθεν. Εντός της Εκκλησίας, μέσω των
ανθρώπων της Εκκλησίας, Πατριαρχών, Επισκοπούν και
 Ιερέων. Ό πόλεμος αυτός είναι των αιρέσεων. Ηρχισεν
 από το έτος 317 μ.Χ. με πρώτον πολέμιο και πρώτον
αιρεσιάρχη τον πρωθιερέα της Αλεξανδρείας Αρίων.Ό
πόλεμος αυτός συνεχίζεται έως την σήμερον και δη
εξαπλούται ολοέν και περισσότερο. Ή Εκκλησία όμως,
 πάντοτε αντεστάθη, ημύνθη, αντεπολέμησε και κατήγαγε
πολλάς και μεγάλας νίκας. Εκέρδισεν όλας τάς μάχας, δι‘
 αυτό και ή Νίκη της ορθοδοξίας είναι μόνιμος πλέον εις
την Εκκλησία. Νίκας ναι, κέρδισε πολλάς, αλλά ο πόλεμος
συνεχίζεται ως ελέχθη, θα συνεχίζεται όσον υπάρχει
διάβολος.
 
                 ΤΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ
 
Από την ΔΕΥΤΕΡΑ 15\11 ξεκινά το Ι. ΣΑΡΑΝΤΑ-
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ  ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (τα έσοδα
 θα διατεθούν για τα έργα  του Ι.Ναού )
 
ΑΣ ΚΑΤΕΒΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΈΝΑ ΒΙΒΛΙΟ
 
                ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟ Ε.Φ.Τ.  ΘΑ
ΠΑΡΑΘΕΣΕΙ ΤΣΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ  ΜΕ
 ΤΗΝ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΜΟΥΣΙΚΟΧΩΡΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ΚΑΙ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ    ΤΙΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 5Ε ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 3Ε   
 
                   ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Οι πατέρες από τον Αγ. Συμεών θα έρθουν στις  16
Νοεμβρίου  λόγω Αγρυπνιών, αντι για την πρώτη
Τετάρτη του μήνα. Ο π.Σπυρίδων εξομολογεί κάθε
 Σάββατο μετά από συνεννόηση.Ο π. Χαράλαμπος
κάθε μέρα πάλι με συνεννόηση.
 
Μπορούμε τώρα το Σαρανταλείτουργο να αναλάβουμε
Μια Θ.Λειτουργία φέρνοντας τα απαριάτητα για την
Τελεσή της( πρόσφορο, λάδι,3 λαμπάδες καθαρό κερί,
Καρβουνάκια)
                   ΚΑΛΗ   ΝΗΣΤΕΙΑ