ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 4-11-2012

 

I.  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ  ΑΘΗΝΩΝ
Η ‘’ΜΑΡΤΥΡΙΑ’’ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ  ΤΗΛ.210-9928744, 9965063     www . agiamavra . gr             
4\11\2012   Tεύχος 108  ¨Ετος 4ο
 
Η Ενορία ως το χριστιανικό πρότυπο κοινωνίας
Συνέχεια…..
γ. Η επιστήμη: Μέσα στη ζωή της Ενορίας η επιστήμη γίνεται προφητική μαρτυρία, ως διαρκής ψηλάφηση των ακτίστων ενεργειών του Θεού μέσα στη φύση και εξαγγελία των θαυμασίων του Θεού στον κόσμο. Γι’ αυτό και η «επιστημονική καριέρα» δεν μπορεί να συνδεθεί με το κέρδος, τον πλουτισμό και την κοινωνική αναγνώριση, αν δεν αποσυνδεθεί από την διακονία και την φιλανθρωπία.
δ. Ο έρωτας: Καταξιώνεται στην σύσταση οικογένειας και αποκτά μυστηριακό αγώνα. Παύει, έτσι, να νοείται ο γάμος ως απλή επικύρωση και νομιμοποίηση της σαρκικής ένωσης ανδρός και γυναικός, γιατί στοχεύει στην ανύψωσή τους πάνω από τη φυσική νομοτέλεια και την ένταξή τους στην προσωπική κοινωνία με τον Χριστό (πρβλ. «εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν», Εφεσ. 5,32). Ο εν Χριστώ γάμος ανυψώνει στο επίπεδο διαπροσωπικής εν Χριστώ κοινωνίας, με τη σωφροσύνη (τον πνευματικό δηλαδή αγώνα) του ζευγαριού και την ευχαριστιακή αναφορά της κοινής ζωής, στο Θεό. Με τη σωφροσύνη και την εγκράτεια των συζύγων ο γάμος γίνεται λατρεία. Στα όρια δε της πνευματικότητας βρίσκει και το «σεξ» στις διαπροσωπικές σχέσεις των χριστιανών συζύγων την σωστή του θέση. Έτσι, χωρίς τον κίνδυνο να αυτονομηθεί ή το χειρότερο να απολυτοποιηθεί η σεξουαλικότητα (σαρκικές σχέσεις), η πρόσκαιρη σωματική σχέση των συζύγων υπερβαίνεται σε μια στιγμή, μέσα στον πνευματικό αγώνα, και από τα σαρκικά ανέρχονται οι Χριστιανοί σύζυγοι στα πνευματικά, αφομοιούμενοι από τη ζωή της μοναστικής αδελφότητας, όπου όλη η ζωή μεταστοιχειώνεται σε πνευματικότητα.
              ε. Η πολιτική, τέλος, μέσα στο σώμα της Ενορίας –ως προσπάθεια οργανώσεως της ζωής- αποκτά ιερατικό – διανοητικό χαρακτήρα. Όταν οι πολιτικοί ζουν ως χριστιανοί, από την κοινότητα μέχρι το κράτος, θα ενεργούν ως μέλη του εκκλησιαστικού σώματος, για την διευθέτηση των υλικών – βιοτικών προβλημάτων και αναγκών του, σε συνεργασία με τους διακόνους της πνευματικής όψεως της ζωής, τους Κληρικούς. Η συναλληλία και συνδιακονία και συνεργασία των δύο διακονιών, πνευματικής (ιερατικής) και πολιτικής, συντελεί στην κατά Χριστόν ανάπτυξη του σώματος.[...]
Με τα παραπάνω γίνεται συνεπώς αντιληπτό, γιατί η Εκκλησία, όταν ανακύπτουν κοινωνικά προβλήματα, δεν αρκείται στην κριτική της καταστάσεως ή σε κάποιες δεοντολογικές προτάσεις, στα λόγια δηλαδή, Η Εκκλησία, ως Χριστός «παρατεινόμενος εις τους αιώνας», δεν μοιράζει ασπιρίνες για τους πονοκεφάλους του κόσμου, αλλά προσφέρει μόνιμη και τέλεια θεραπεία στα προβλήματα του κόσμου. Προσφέρει και προτείνει συνάμα τη δική της θεραπεία, την δοκιμασμένη και αποδεδειγμένη ως ορθή και επιτυχή από την εμπειρία όλων των Αγίων της. Και η θεραπεία είναι η κλήση – πρόσκληση του κόσμου να εκκλησιοποιηθεί, να ενταχθεί στους κόλπους της, στο σώμα και τη ζωή της. Γιατί μόνο έτσι αναπροσανατολίζεται σύνολη η ζωή του ανθρώπου και του κόσμου και βρίσκει το σωστό της δρόμο μέσα στην απέραντη αγκαλιά του Θεού.
Από το βιβλίο :« Ενορία:Ο Χριστός εν τω μέσω ημών»   π. Γεωργίου Δ.
Μεταλληνού  Εκδ. Αποστολική Διακονία
 

 

Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ ΌΠΩΣ ΚΆΘΕ ΧΡΟΝΟ ΕΞΕΔΩΣΕ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ
ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ Ι.ΝΑΟΥ Ή ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ
 ΙΣΟΓΕΙΟ.
 
 
 
 
ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 4\11 ΣΤΙΣ 5.30μ.μ.ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΣΤΟΝ Ι. Ναό Της
 ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Ο π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ.
 

 

 

 

 

Ἡ Ἁγία Ἑλένη ἡ Παρθενομάρτυς ἐκ Σινώπης
                                   1 Νοεμβρίου
 
Μαρτύρησε τὸν 18ο αἰώνα. Καταγόταν ἀπὸ τὴν ὡραία
πόλη τοῦ Πόντου Σινώπη καὶ ἦταν κόρη τῆς εὐσεβοῦς
 οἰκογενείας Μπεκιάρη. Ἦταν 15 ἐτῶν ὡραιότατη στὸ
 σῶμα, ἡ δὲ ἁγνότητά της ἔδινε ἰδιαίτερη χάρη στὸ
πρόσωπό της. Διακρινόταν γιὰ τὴν ὑπακοὴ στοὺς
γονεῖς της καὶ τὸν θερμὸ ἔρωτα τῆς ψυχῆς της πρὸς
 τὸ νυμφίο Χριστό.
              
         Μιὰ μέρα λοιπόν, ἡ μητέρα της τὴν ἔστειλε ν’
 ἀγοράσει νήματα γιὰ τὸ κέντημα, ἀπὸ τὸ κατάστημα
 τοῦ Κρύωνα. Στὸν δρόμο ὑπῆρχε τὸ σπίτι τοῦ
Οὐκούζογλου πασᾶ, διοικητοῦ τῆς Σινώπης. Τὴν ὥρα
 ποὺ περνοῦσε ἡ Ἑλένη, ὁ πασᾶς τὴν εἶδε ἀπ’ τὸ
παράθυρο. Ἡ ὡραιότητά της τράβηξε τὴν ἀκόλαστη
ψυχή του καὶ σκέφθηκε νὰ τὴ μολύνει. Διέταξε τότε καὶ
 τὴν ἔφεραν μπροστά του. Ἀφοῦ ἔμαθε ποιὰ ἦταν,
 προσπάθησε πολλὲς φορὲς νὰ τὴν βιάσει, ἀλλὰ
χωρὶς ἀποτέλεσμα. Διότι ἕνα ἀόρατο τεῖχος
προστάτευε τὴν Ἑλένη, ποὺ συνεχῶς προσευχόταν.
 
         Ὁ πασᾶς, ἀντὶ νὰ δεῖ τὸ θαῦμα, σκλήρυνε
περισσότερο ἡ ψυχῆ του καὶ ἐπειδὴ δὲν μποροῦσε νὰ
 ἱκανοποιήσει τὸν σκοπό του, τὴν βασάνισε σκληρὰ
 καὶ τελικὰ τὴν ἀποκεφάλισε.
       Τὸ ἱερό της λείψανο τὸ ἔριξαν στὴ θάλασσα, ἀλλὰ
μὲ θαυματουργικὸ τρόπο βρέθηκε ἀπὸ Ἕλληνες
ναυτικούς, ποὺ τὸ μετέφεραν στὴν Σινώπη. Τὸ 1924, ἡ
κάρα τῆς Ἁγίας, μεταφέρθηκε στὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας
 Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, Ἄνω Τούμπας
 Θεσσαλονίκης.
 

 

Η Εβδομάδα που έρχεται….
Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
 8\11 Ταξιαρχών ,  9\11 Αγ. Νεκταρίου
και προσκύνηση  τεμαχίου από το που-
κάμισο του Αγίου. 10\11 Σάββατο
 
 
 
 ΙΕΡΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ
ΌΠΩΣ ΚΆΘΕ ΧΡΟΝΟ ( ΕΔΏ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ )ΕΤΣΙ ΚΑΙ
ΦΕΤΟΣ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ Ι. ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ  ΕΠΙ
ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΓΕΝΩΝ. ΜΕΓΑΛΗ ΕΊΝΑΙ Η
ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΖΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑ. ΠΟΣΟ  ΜΑΛΛΟΝ  ΤΩΡΑ  ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΔΥΣΚΟΛΕΥΟ-
ΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ  ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ.
 
  
ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΤΟΛΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Η ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΑΣ ΕΡΘΕΙ ΣΕ
ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ  ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ.
 
 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ  ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΣ ΚΆΘΕ
ΔΕΥΤΕΡΑ  ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ-
ΛΕΤΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΩΝ ΨΑΛΜΩΝ