ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 6-11-2011

 

Ι.  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ  ΑΘΗΝΩΝ
Η ‘’ΜΑΡΤΥΡΙΑ’’ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ  ΤΗΛ.210-9928744, 9965063     www.agiamavra.gr             
6\11\2011   Tεύχος 72 ¨Ετος 3ο
Τι είναι Θεία Λειτουργία.
Ή Θ. Λειτουργία είναι ή ακολουθία εκείνη ή οποία τελείται
στους Ναούς για τρεις κυρίως βασικούς σκοπούς:1) Δια
διδασκαλία των πιστών, τόσον εκ των αναγνωσμάτων και
των κηρυγμάτων, όσον και εκ της υμνολογίας και των βίων
 των Αγίων,2) Δια δοξολογία και ευχαριστία προς τον Θεό.
 και3) Δια τον κυρίως σκοπό, ο οποίος είναι ή ένωσις του
άνθρωπου μετά του Θεού δια της Θείας Κοινωνίας.
Ό κυρίως λόγος, ο μοναδικός, εάν θέλετε, σκοπός δια τον
 οποίο συντελείται, ή Θ. Λειτουργία είναι αυτός, είναι ή
Θεία Ευχαριστία.Όλα τα αλλά έχουν προστεθή δια την
ενίσχυσιν του πιστού προς τον σκοπό της Θ. Κοινωνίας.
Ή λέξις λειτουργία σημαίνει έργον και υπηρεσία υπέρ του
λαού.Εις την Καινήν Διαθήκην ως λειτουργία
 χαρακτηρίζεται ή λατρεία προς τον Θεόν και κάθε αγαθόν
έργον υπέρ του λαού. και τέλος, λειτουργία επεκράτησε να
λέγεται ή τελετή (ή ακολουθία αν θέλετε) του Μυστηρίου
της Θ. Ευχαριστίας, ή οποία είναι ή κατ' εξοχήν
μυστηριώδης υπηρεσία υπέρ του λαού.
Λειτουργίαι κατά την παράδοσιν, έχουν γραφεί πολλαί.
Λέγεται ότι είχαν γραφεί δώδεκα.Επεκράτησαν όμως
τρεις.1) Του θείου Αποστόλου Ιακώβου του
Άδελφοθέου,2) του Μ. Βασιλείου,3)του Ι. Χρυσόστομου
 και 4) των Προηγιασμένων. και ή μεν του Ιακώβου τελείται, άπαξ του έτους κατά την μέρα της εορτής 
του 23 Οκτωβρίου. Του Μ. Βασιλείου τελείται δέκα φοράς
το έτος, ήτοι: τάς πέντε πρώτας Κυριακάς τής Μ.
Τεσσαρακοστής, τη μεγάλη Πέμπτη, τω μεγάλω Σαββάτω
τη πρώτη Ιανουαρίου, καθ' ην και ή μνήμη αυτού, και τάς
 εορτάς της του Χριστού Γεννήσεως και των Θεοφανείων.
και ή του Ι. Χρυσοστόμου τελείται συνεχώς καθ' όλον το
 έτος, πλην Δευτέρας, Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης και
Παρασκευής της Μ. Τεσσαρακοστής.
Ή Θ. Λειτουργία διαιρείται εις τρία κυρίως τμήματα, τα
εξής: α)Των Κατηχουμένων, το όποιον αρχίζει από τα
«ειρηνικά» και φθάνει μέχρι του Χερουβικού ύμνου.
β Των Πιστών.Το οποίον αρχίζει από του Χερουβικού
ύμνου έως του «Πιστεύω».και γ)Το τμήμα της Θυσίας
ομού μετά της Θείας Κοινωνίας.
Ή Θ. Λειτουργία είναι ή αδιάκοπος συνέχεια της σταυρικής
θυσίας του Ιησού Χριστού. Δηλαδή είναι ή συνέχεια του
απολυτρωτικού έργου του Θεού. Είναι δε το μόνον μέσον
δια του οποίου επιτυγχάνει ο χριστιανός την τελείωσίν του
και την θέωσίν του. και ως εκ τούτου είναι ανάγκη μεγάλη
να συμμετέχει ο Χριστιανός δια τους έξης λόγους: Πρώτον
 από αυτήν ταύτη την ανάγκην. Δεύτερον από
συμφέρον.και τρίτον από υποχρέωσιν. Από ανάγκην μεν,
 διότι μακράν αυτής είναι ή απώλεια. Από συμφέρον δε,
διότι δι' αυτής ενούμεθα με τον Θεόν και ενοικεί εις τάς
καρδίας μας ολόκληρος ή Αγία Τριάς. και από
υποχρέωσιν, διότι δι' αυτής ομολογούμεν παντού και
συνεχώς την προς τον Θεόν μας πίστιν και αγάπη.
 Γινόμεθα δηλαδή και στον κόσμο «φως» και «άλας» προς
δόξα του Τριαδικού Θεού και προς ωφέλεια των άλλων.
Αλλά τα περισσότερα βεβαίως θα τα δούμε όταν συν Θεώ
 φθάσωμεν στην Θεία Λειτουργία.και τώρα ευρισκόμεθα
στο τελευταίον προς συζήτησιν ερώτημα,το όποιον είναι:Τι
ωφελούμεθα εκ της συμμετοχής μας εις όλα αυτά
(Μυστήρια,Ακολουθίας κ .λ .π.) και Τι ζημιούμεθα  
εκ της αποχής μας από αυτά. Νομίζω πώς δε
χρειάζεται και πολλή φιλοσοφία δια να διαπίστωση
κανείς και τάς δύο αυτάς πλευράς του θέματος.Δηλαδή
 το Τι χάνει ήτο Τι κερδίζει από τη ζωήν της Εκκλησίας
 ο άνθρωπος. Αρκεί να τονισθή το εξής:Ή Εκκλησία
 μας, όπως είδαμε, είναι το Πανδοχείο εκείνο, είναι, θα
λέγαμε στο απλούστερο, το Νοσοκομείο εκείνο στο
όποιον εισέρχονται οι παντός είδους ασθενείς και
θεραπεύονται και μάλιστα από οιανδήποτε ασθένεια
 και αν έχουν προσβληθή:«Υγιής εγίνετο ω δήποτε
κατείχετο νοσήματι»(Ίωάν ε' 4).Κατά συνέπεια,εάν ο
ασθενής δεν εισέρχεται εις το ΝοσοκομείονΤι θα πάθη;
 Απλούστατα θα ασθενήσει περισσότερο και τελικώς
θα αποθάνη.  Συνεχίζεται……..
 
                      ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Οι πατέρες από τον Αγ. Συμεών θα έρθουν στις
 16 Νοεμβρίου  λόγω Αγρυπνιών, αντι για την
πρώτη Τετάρτη του μήνα. Ο π.Σπυρίδων εξομολο-
γεί κάθε Σάββατο μετά από συνεννόηση.
Ο π. Χαράλαμπος κάθε μέρα πάλι με συνεννόηση.
 
              ΙΕΡΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ
Όπως είναι γνωστό με την βοήθεια του Θεού θα
τελεστεί και φέτος το Ι. Σαρανταλείτουργον των
Χριστουγέννων, δηλαδή καθημερινά θα τελείται
η Θ. Λειτουργία, στις οποίες  μνημονεύονται  
ονόματα υπέρ υγείας και υπέρ αναπαύσεως  των
προσφιλών  δικών μας.  

 

ΟΠΩΣ ΕΊΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΟΡΤΑΖΕΙ ΤΟ
Ι. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΜΑΣ ΕΠ’ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΩΝ ΠΑΜ-
ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ.
         ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ Ο Μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 6:00μ.μ.
ΚΑΙ  ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ
         ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΠΡΩΙ Ο ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ Η Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
     
Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ : ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΤΗΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΜΗΝΑ
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΠΡΟΣ 12
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗ-
ΜΟΝΟΣ ( ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΗ ΕΝΙΛΗΚΟΥ) 9:30-1:00
 
ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΘΕΩΡΟΥΣΑΜΕ ΌΤΙ
Η ΕΝΟΡΙΑ ΕΊΝΑΙ  ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ  ΟΠΟΙΑ Ο
ΚΑΘΕΝΑΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΣΟ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΙ
ΑΔΕΛΦΟΙ  ΛΑΙΚΟΙ  ΚΑΙ ΌΤΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΒΟΗΘΟΥΜΕ Ο
ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΆΛΛΟ ΙΔΙΩΣ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΕΡΙΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΝΟΜΙΖΟΥΝ
ΌΤΙ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΜΕ
ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΩΝΥΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΜΑΛΛΟΝ ΒΟΗΘΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ. ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΥ-
ΧΗΘΟΥΜΕ ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΧΩ-
ΡΙΣΕΙ.                                                                  ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΣΑΣ
 
               ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟ Ε.Φ.Τ. ΘΑ ΠΑΡΑΘΕΣΕΙ ΤΣΑΙ
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ  ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΜΟΥΣΙΚΟ-
ΧΩΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥΣ ΧΟΡ-
ΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ    ΤΙΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 5Ε ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 3Ε