ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 6-3-2011

 

Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
Η ‘’ΜΑΡΤΥΡΙΑ’’ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΗΛ.210-9928744, 9965063     www.agiamavra.gr             
6\3\2011   Tεύχος 61¨Ετος 3ον
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
( ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΡΟΝΣΤΑΝΔΗΣ)
Ή παροϋσα ζωή είναι μία ζωή εξορίας. « ΚαΙ
έξαπέστειλεν αυτόν ( δηλαδή : τόν άνθρωπο)
Κύριος ό Θεός », λέγει ή Γραφή, « έκ τοϋ
παραδείσου της τρυφης » ( Γεν. γ' 23 ). Και εμείς έτσι, δλοι,
πρέπει νά επιδιώκουμε τόν γυρισμό στην πατρίδα μας εκείνη,
τόν Παρά δεισο. Πώς ; Μέ τη μετάνοια καΐ με τά έργα της μετα­
νοίας. Γι' αυτό καΐ ή Εκκλησία ψάλλει : << Την ποθητήν
πατρίδα παράσχου μοι, Παραδείσου πάλιν ποιών πολίτην με »
( νεκρώσιμος Ακολουθία ). Ό δρόμος της επιστροφής είναι
δρόμος θλίψεων, στερήσεων, κακοπαθειών. ταν αυτά
υπάρχουν στη ζωή μας, σημαίνει οτι βρισκόμαστε στον σωστό
 δρόμο. Αντίθετα προς τη στενή και τεθλιμμένη αύτη όδό, ή
φαρδειά οδός της αμαρτίας φέρει στόν αιώνιο θάνατο.
Ή παροϋσα ζωή σημαίνει καθημερινό, σκληρό αγώνα εναντίον
τών εχθρών της σωτηρίας μας, τών αοράτων, ύποχθονίων
πνευμάτων τοϋ κακοϋ, που δεν μας αφήνουν σέ ησυχία οΰτε
μία ημέρα, άλλα διαρκώς μάς ταλαιπωρούν, πασχίζοντας νά
μάς ξεστρατίσουν από τόν δρόμο τοϋ Ευαγγελίου. Μην ξεχνάς
λοιπόν οτι έχει κηρυχθεί εναντίον σου ένας αδιάκοπος
πόλεμος. Μη δίνεις σημασία στίς απατηλές ανάπαυλες τών
κοσμικών απολαύσεων. Γνώριζε οτι είσαι αμαρτωλός, οτι είσαι
εχθρός τοϋ Θεού. Κινδυνεύεις νά χάσης την αιώνιο ζωή, αν
 είσαι αμελής και δεν έχεις μετανοήσει ολοκληρωτικά. Ή οργή
τοϋ Θεού κρέμεται πάνω από τό κεφάλι σου, άν δεν σπεύσης
 νά προσευχηθείς με πνεύμα μετανοίας και συντριβής ενώπιον
του. "Αν θέλης χαρές και ανάπαυλες, μην τις ζητείς στόν
κόσμο. Ζήτησε τες στην ειρήνη της Εκκλησίας, στόν ωραίο και
έξυψωτικό κόσμο της θείας λατρείας.

 

ΜΕ ΠΟΛΥ ΧΑΡΑ ΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΣΕ
 ΠΟΛΛΟΥΣ π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ
 ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟΝΑΟ ΜΑΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ
 ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΤΟΥ
 ΕΥΧΟΜΕΘΑ ΚΆΘΕ ΚΑΛΟ
ΝΗΣΤΕΙΑγια κανέναν…..
Πολλές φορές ακούμε τα εξής:
«Είναι παιδί στην ανάπτυξη και πρέπει να τρώει τουλάχι-
στον το γάλα του», άλλοι πάλι: «Δουλεύω όλη μέρα και
πρέπει να τρώω καλά».... «Βρίσκομαι στην τρίτη ηλικία,
 πέρνω και φάρμακα και μου είναι απαραίτητο το γάλα και
το γιαούρτη.>>Δηλαδή οι νέοι δεν μπορούν να νηστέψουν,
οι μεγαλύτεροι ούτε αυτοί, οι γέροι πάλι ούτε αυτοί, επομέ-
νως η νηστεία είναι για... κανέναν!!
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ Ι. ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓ.
ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟΝ
ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
Α) 5:30μ.μ.                       Β)7:30μ.μ.
ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ Ο Ι.ΝΑΟΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΓΚΗ
ΑΠΌ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
 THN KYΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗ-
ΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΝΩΡΙΤΕΡΑ 6:30 π.μ.
KAΛΗ ΝΗΣΤΕΙΑ – ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
 
Υ.Γ. Αν με θεωρείς ή όχι χρήσιμο δώσέ με σε κάποιον άλλο