ενοριακό φυλλάδιο 3-6-2012

 

I.  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ  ΑΘΗΝΩΝ
Η ‘’ΜΑΡΤΥΡΙΑ’’ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ  ΤΗΛ.210-9928744, 9965063     www . agiamavra . gr             
3\6\2012   Tεύχος 99 ¨Ετος 4ο
 
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ
Δάκρυα που προέρχονται από την αγάπη του Θεού
- Δάκρυα που προέρχονται από τον φόβο του Θεού και ταπεινώνουν τον άνθρωπο.
- Δάκρυα που προέρχονται από τη μνήμη του θανάτου και της κολάσεως.
- Δάκρυα που προέρχονται από την ενθύμηση των αμαρτιών.
- Δάκρυα που προέρχονται από τη λύπη και τον πόνο της καρδιάς, γιατί έχει λυπήσει τον Θεό.
- Δάκρυα που ούτε ωφελούν ούτε βλάπτουν τον άνθρωπο.
Τα δάκρυα αυτά ωφελούν τον άνθρωπο.
 
Τα παρακάτω δάκρυα ανήκουν στα πονηρά και τραυματίζουν την ψυχή, όπως
- Τα δάκρυα της αλαζονείας.
- Τα δάκρυα της οργής.
- Τα δάκρυα που προέρχονται από την περιφρόνηση των άλλων και τις δοκιμασίες.
- Τα δάκρυα που προέρχονται από διάθεση εκδικήσεως.
- Τα δάκρυα που προέρχονται από το πνεύμα της ηδονής.
- Δάκρυα που προέρχονται από την κενοδοξία.
- Δάκρυα που προκαλούνται από τον διάβολο από τον χορτασμό της καρδιάς.
-Τον καιρό του πένθους μπορεί ν’ αρχίσει με κακά δάκρυα και να τελειώσει με πνευματικά.
                                          Του π. Ιωάννη Χρυσαυγή
 

 

Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσανίνωφ μᾶς διδάσκει ὅτι τά
δάκρυα εἶναι φυσικό ἀποτέλεσμα τῆς πεσμένης
ἀνθρωπίνης φύσεως.Πρίν ἀπό τήν προπατορική πτώση,
 ἡ φύση  μας δέν γνώριζε τά δάκρυα. Γνώριζε μόνο τήν
ὁλοκάθαρη ἀπόλαυση τῆς παραδείσιας
μακαριότητας.  Ἀλλά τήν ἔχασε αὐτή τή μακαριότητα. Καί
τῆς ἔμειναν τά δάκρυα ὡς ἔκφραση τοῦ πόθου  της γιά τη
 μακαριότητα, ὡς μαρτυρία τῆς πτώσεώς της, ὡς
ἀπόδειξη τῆς παραδόσεώς της στήν ὀργή τοῦ Θεοῦ ἀλλά
   καί ὡς ἐλπίδα τῆς μελλοντικῆς ἐπιστροφῆς της στή
ακαριότητα.Ἀξιόπιστη  εἶναι αὐτή ἡ ἐλπίδα, ἐπειδή τή
θλίψη γιά τήν ἀπώλεια τῆς οὐράνιας μακαριότητας δέν
μπορεῖ νά τήν ἀποδιώξει καμιά πρόσκαιρη απόλαυση.
 Παραμένοντας ἀνικανοποίητη ἡ φύση μας,προσμένει
ἱκανοποίηση.Στά δάκρυά της ζεῖ μυστικά ἡ παρηγοριά καί
στό πένθος της ἡ χαρά.Ὁ ἄνθρωπος ὅποια ἐπίγεια
εὐημερία κι ἄν ἀπολαμβάνει,σ’ὅποια ὕψη δόξας κι ἄν
βρίσκεται,σ’ ὅποια εὐτυχία κι ἄν κολυμπᾶ,συναντᾶ καί
βιώνει στιγμές,ὧρες καί μέρες τέτοιες,πού μή βρίσκοντας
ἀνακούφιση σε καμιά ἄλλη  παρηγοριά, καταφεύγει σ’αὐτή
πού τοῦ προσφέρουν τά δάκρυα.Κάποιες φορές
συμβαίνει νά ἔχει κάποιος ἀπό τη  φύση του ἰδιαίτερη
 προδιάθεση πρός τά δάκρυα.Ἔτσι δακρύζει σέ κάθε
εὐνοϊκή περίσταση.Τέτοια δάκρυα ὀνομάζονται
φυσικά.Ὑπάρχουν ὅμως καί δάκρυα ἁμαρτωλά. Εἶναι
ἐκεῖνα πού προέρχονται ἀπό ἐμπαθεῖς  κινήσεις τῆς
ψυχῆς.Τέτοια δάκρυα πληθωρικά καί εὔκολα χύνουν οἱ
ἄνθρωποι πού εἶναι παραδεδομένοι σέ κάθε λογῆς
φιληδονία.Τέτοια δάκρυα χύνουν ἐπίσης ὅσοι
 βρίσκονται στήν πλάνη.Ἄφθονα δάκρυα ὀφείλονται
σέ κενοδοξία, σέ ὑποκρισία, σέ προσποίηση, σέ
ἀνθρωπαρέσκεια καί σέ κακότητα. Σύμφωνα μέ τίς
νουθεσίες τῶν Ἁγίων Πατέρων τόσο τά φυσικά ὅσο καί τά  
ἁμαρτωλά δάκρυα, μόλις αὐτά ἐμφανίζονται ,πρέπει νά τά
στρέφουμε σέ θεάρεστα, σέ πνευματικά, ἀλλάζοντας την
 αἰτία τους.
Νά φέρνουμε δηλαδή στό νοῦ μας τά ἁμαρτήματα πού
διαπράξαμε, τόν ἀναπόφευκτο θάνατο πού θά ἔρθει σέ
ἄδηλη ὥρα, τήν κρίση τοῦ Θεοῦ καί νά κλαῖμε γιά τίς αἰτίες
 τῶν ἁμαρτημάτων μας.
 
  
             ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
"Εάν ένας τυφλός οδηγεί έναν άλλον τυφλό, θα πέσουν και οι δύο σε βαθύ λάκκο", (Ματθ. ιε' 14).
 
 
"Οι άνθρωποι που ανήκουν στην Εκκλησία του
Χριστού, ανήκουν στην αλήθεια και όσοι δεν ανήκουν
 στην αλήθεια δεν ανήκουν στην Εκκλησία του
Χριστού", Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς.
 
 
"Όπως όλα τα άλλα, έτσι και οι γάμοι των χριστιανών
πρέπει να έχουν και την κοσμιότητα, και κοσμιότητα
είναι η σεμνότητα", Γρηγόριος Θεολόγος.
 
 
"Ας κερδίσουμε τις ψυχές με τις ελεημοσύνες, ας
 δώσουμε από τα υπάρχοντα μας στους φτωχούς, για
να γίνουμε πλούσιοι σε ουράνια αγαθά", Γρηγόριος
Θεολόγος.
 
"Όσο πνευματικός άνθρωπος είναι κάποιος, τόσο
 λιγότερα δικαιώματα έχει σ' αυτή τη ζωή",
Γέροντας Παΐσιος Αγιορείτης.
 
"Οι άνθρωποι όσο πλησιάζουν τον Θεό, πλησιάζουν ο
 ένας τον άλλον. Και πάλι όσο πλησιάζουν ο ένας τον
 άλλον, τόσο πλησιάζουν και τον Θεό", Αββάς
 Δωρόθεος.
 
 

 

                                 ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ Ι.ΕΥΧΕΛΑΙΟ 7.00 μ.μ.
 
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ
ΓΙΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
 
 
ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΈΝΑ ΓΕΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΤΕ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΤΕ ΥΠΕΡ
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΜΑΣ
 
 
 
Απολυτίκιο της Πεντηκοστής
                                                            Ἦχος πλ. δ´.
Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,
ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας,
καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον,
καὶ δι᾿ αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας,
Φιλάνθρωπε, δόξα σοι.
 
 
Κοντάκιο της Πεντηκοστής
Ήχος πλάγιος δ΄
Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος· ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε, καὶ συμφώνως δοξάζομεν τὸ πανάγιον Πνεῦμα.