ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΛΥΔΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΑΣ

ΕΟΡΤΗ  ΑΓΙΑΣ  ΛΥΔΙΑΣ  ΤΗΣ  ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΙΟΥ   7.00μ.μ.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  ΣΤΟ  ΕΟΡΤΑΖΟΝ

Ι. ΠΑΡΕΚΛΗΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΥΔΙΑΣ ΤΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΙΣΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ  20 ΜΑΙΟΥ 7.00 - 9.00π.μ.

ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ