Ι. ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 20\9

  ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 19 ΠΡΟΣ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑ 9 - 1.00π.μ.