ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΑ 6:45π.μ. ΚΑΙ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΣΤΙΣ 9:45π.μ.  EΝΩ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 6:45-8:45π.μ.