ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΠ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3\2 ΌΠΩΣ ΚΆΘΕ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
ΤΕΛΟΣ Της Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΩΝ α) ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
                         β) ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ  4\2\1843