ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α' ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΑΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α' ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ . ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ  4.00-6.00μ.μ.ΚΑΙ 6.00-8.00μ.μ.

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ