Αγιογραφικός Διάκοσμος – Ιστορικός Κύκλος στο Δεξιό Κλίτος