Οι ιερείς του Ιερού Ναού π. Σπυρίδων, π. Χαράλαμπος και π. Ιωάννης.

Οι εφημέριοι του Ιερού Ναού Πατέρας Χαράλαμπος και Πατέρας Ιωάννης

Από την επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου στον Ιερό Ναό.

Επίσκεψη Αρχιεπισκόπου στον Ιερό Ναό