Αθόρυβο αλλά γόνιμο είναι το έργο που γίνεται και στα Κατηχητικά Σχολεία της Ενορίας, από τους θεολόγους και άλλους καθηγητές που δεν διδάσκουν μόνο την Ιεράν Κατήχηση αλλά και πολλά άλλα ωφέλιμα διδάγματα όπως οι ξένες γλώσσες, η μουσική, ο χορός κ.λπ.

Στην φωτογραφία ένα στιγμιότυπο από την Χριστουγεννιάτικη γιορτή με μαθητές του Κατηχητικού Σχολείου που αναπαριστούν την Γέννηση του Θεανθρώπου.

Κατηχητικό Σχολείο της Ενορίας