Κύριος Ιησούς Χριστός

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: Κατά τη χειμερινή περίοδο, ο εσπερινός πραγματοποιείται καθημερινά στις 5:00 το απόγευμα, ενώ κατά την καλοκαιρινή περίοδο στις 7:00 το απόγευμα.

ΟΡΘΡΟΣ: Τόσο κατά τη χειμερινή όσο και κατά την καλοκαιρινή περίοδο, ο όρθρος πραγματοποιείται καθημερινά στις 7:00 το Πρωΐ.

ΚΥΡΙΑΚΗ: Στις 7:00 το Πρωΐ.

ΑΓΡΥΠΝΙΑ: Μία φορά κάθε μήνα.